som Majiteľ firmy som OSVČ som Zamestnanec Ako sa stavajú konstelácie Blog Kontakt

     Firemné konštelácie (Firemní konstelace) sú jedinečná a originálna metóda rozvoja firmy.

Vitajte na mojich stránkach. Volám sa Igor Smrek a ponúkam aj Vám rozvoj a poradenstvo formou konštelácii.

     Firemné, alebo organizačné konštelácie sú použiteľné ako v oblasti rozvoja firmy, tak aj pri riešení jednotlivých strategických problémov a rozhodnutí. Je to jedna z najrýchlejších a najefektívnejších rozvojových metód. Metódy koučingu pracujú primárne v hlave, konštelácie pracujú s emóciami a prežitkami v tele. Zažijete situáciu na vlastnej koži.

        Konštelácie umožňujú náhľad na firmu a jej  štruktúru z inej perspektívy. Odhaľujú systémové obmedzenia, vzťahy, úlohy členov týmu a odhaľujú aj to čo si bežne neuvedomujeme. Umožnia klientovi vystúpiť z kruhu a pozrieť sa na veci a udalosti z odstupom nezaujatého pozorovateľa. Metóda sama o sebe je rýchla, niekoľkonásobne rýchlejšia než iné metódy. Situáciu ktorou sa zaoberáme nám urobí prehľadnejšiu, zrozumiteľnejšiu a pochopiteľnú. Pre zúčastnených prináša konkrétny a hmatateľný efekt vo forme návodu na riešenie, alebo AHA moment.

     Podnikové/firemné/byznisové konštelácie ponúkajú možnosť zažiť a ovplyvniť zákonitosti život riadiacich prírodných síl , ktoré ovplyvňujú každého od lídrov, tímov až po celé organizácie. Pomocou konštelačných seminárov a systemického prístupu v rámci týchto seminárov pracujeme na objasnení najkritickejších  problémov, odhaľujeme zápletky a spojitosti, nachádzame nové zdroje a vytvárame dlhodobé riešenia. Podnikové konštelácie a s tým spojený systemický prístup otvárajú celkom novú cestu ako zlepšiť efektivitu vo firme, kde zdroje problémov sú skryté, alebo ťažko identifikovateľné. Poprípade kde predošle pokusy o zmenu boli neúspešne, alebo kde nastáva skrytý pocit zaseknutia ako na úrovni jednotlivca tak aj na úrovni celej firmy/organizácie.

     Táto metóda stavania systémov sa dá použiť pre jednotlivca (osobná pracovná konštelácia) kde nájdeme najlepšie riešenie na zmenu, ak je potrebná, pre vás samých a zistíme vašu terajšiu pozíciu vo firme, v týme, v projekte. Vaše prepojenie z víziou, cieľmi firmy a postojom k zákaznikom.

     Taktiež je možné postaviť firemnú konšteláciu v kontexte zástupcovia za jednotlivé oddelenia (HR, Marketing, Financie, Vyroba, Sklad, Inžinierske/Technické oddelenie a pod.) a ich fungovanie, prepojenie vo firme, ich miesto a pozícia vo firme, alebo vzťah firmy voči zákazníkom a naopak. Ako zákazníci vnímaju firmu, jej postoj a víziu.

Podnikové konštelácie a s tým spojene systemické semináre môžu byť velmi užitočné a efektívne pri riešení napr. týchto oblastí:

 • Som majiteľ-zakladateľ, spoluvlastník firmy
  • mám nový projekt
  • produkt a zákazník
  • vízia a cieľ firmy
  • prekážky, silné a slabé stránky
  • aký mám užitok z danej situácie, čo sa mám naučiť (napr. v prípade stagnácie, alebo neúspechu)
  • procesy, spolupráca oddelení vo firme
  • úlohy a postavenie manažérov vo firme
  • nahradenie pracovníka po odchode novým členom týmu
  • fluktuácia zamestnancov
  • finančný tok (cash-flow)
 • Som OSVČ, Jednateľ, Riaditeľ, Manažér s týmom
  • ako ma vnímajú zákazníci, moja pozícia voči klientovi
  • môj vzťah k produktu, službe ktorú poskytujem
  • organizačná struktúra vo firme a jej síla
  • pozícia vo firme, ako ma vníma šéf a ako spolupracovníci a tým
  • nahradenie pracovníka po odchode novým členom týmu
  • fluktuácia zamestnancov v týme/oddeleniach
  • ako využívam skryté zdroje
  • organizácia času, stres, zameranie na cieľ, priority
 • Som zamestnanec, ale nemám žiadny tým
  • postavenie vo firme
  • špecifický problém a jeho možné riešenie
  • rozhodovanie zostať-odísť, moja budúcnosť vo firme

Ste pripravený na zmenu?

Teším sa na Vás.

S úctou Ing.I.Smrek


© 2015 Ing.Igor Smrek. Všetky práva vyhradené. Zverejňovanie akejkoľvek časti textu, alebo multimediálneho materiálu len s povolením autora.

Partnerské stránky. www.3000sugesci.cz, www.firemni-konstelace.cz, www.firemni-konstelace.eu, www.firemnikonstelace.eu, www.konstelace-firem.cz, www.konstelace-firem.eu, www.konstelacefirem.cz, www.konstelacefirem.eu, www.dvereprovily.cz